Kriterier Företagsgalan i Vilhelmina 2015

————————————————————-
Still Going Strong 2015

Årets Still Going Strong ska:
· äga företaget
· aktivt driva företaget
· ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
· genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare
· visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
· ha varit verksam i minst 25år

————————————————————-
Årets Marknadsförare 2015

Årets Marknadsförare ska:
· äga företaget
· aktivt driva företaget
· ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
· genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare
· visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras och även ger företaget kunder utanför kommunen
· ha gjort något för att öka handeln i Vilhelmina genom att sälja varor, tjänster eller information utanför kommunen
· ha verksamheten i kommunen

————————————————————-

Årets Butik 2015

Årets Butik ska:
· aktivt driva företaget
· ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
· genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare
· visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
· ha varit verksam i minst ett år samt färdigställt minst ett bokslut
· ha verksamheten i kommunen

————————————————————-

Årets Kvinnliga Företagare 2015

Årets Kvinnliga Företagare ska:
· äga företaget eller vara delägare
· aktivt driva företaget
· ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
· genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare
· visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
· ha verksamheten i kommunen

————————————————————-

Årets Manliga Företagare 2015

Årets Manliga Företagare ska:
· äga företaget eller vara delägare
· aktivt driva företaget
· ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
· genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare
· visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
· ha verksamheten i kommunen

————————————————————-

Årets Företagare 2015

Årets Företagare ska enligt Företagarna
· äga företaget
· aktivt driva företaget
· ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
· genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare
· visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
· ha god lönsamhet
· inte ha några betalningsanmärkningar

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

————————————————————-