Nominera till Årets Företagare 2015

Vem blir Årets Företagare 2015?

Här har du chansen att nominera den Du tycker ska bli Årets Företagare 2015. Att bli nominerad är en ära och ett kvitto på att man lyckats mer än väl med sitt entreprenörskap.

header_FRGalan
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare.

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas:

Företagaren ska uppfylla nedan kriterier

Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Föreslå Årets Företagare 2015

Nomineringsperioden för Årets Företagare 2015 har avslutats. Nu kan ni istället rösta fram årets vinnare!

Urval

Företagarna Vilghelmina utser en jury som gör en gallring bland de nominerade för att hitta ett antal intressanta kandidater. Vår samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda. Den lokala vinnaren nomineras sedan till regionfinalen.

Vi firar våra duktiga företagare i Vilhelmina under lördagen den 14 November på Vilhelmina Folkets hus! Kolla in programmet samt meny här .

Varmt välkomna till Årets Glittrigaste Fest!