Hembygdsdagarna

Nybyggarveckan 3-10/7 2016!

www.nybyggarveckan.se

skolparken2

Nybyggarveckan som avslutas med Hembygdsdagarna i Vilhelmina är dagar fyllda med mycket kultur; folkmusik med dans, spelmansstämma, hembygdsgudstjänst, konserter, marknad, dansgala, underhållning mm.

2013 års Nybyggarvecka blev verkligen en upplevelse med massor av positiva omdömen från både besökare och medverkande arrangörer. Nybyggartiden är precis som vi trodde något som röner stort intresse och kan lära oss mycket om våra rötter och en tid i Sveriges historia när mod, beslutsamhet, uthållighet och samarbete var A och O för överlevnad.

”I Vilhelmina har vi ett närapå unikt brett kulturutbud med tanke på kommunens befolkningsmängd.

Vi har en tradition av ett rikt kulturliv som skapats av en mängd oerhört duktiga kulturarbetare genom åren. Kulturveckan är ett koncept som visar att möjligheterna är större om alla samarbetar och den sammanfaller delvis med Hembygdsdagarna, vilket är ett sätt att nå ännu fler.

Jag citerar delar av de mål som satts upp för kulturpolitiken:

”…kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet, bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var och en. Den ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor.”

Kulturen är inte en länk i kedjan eller en kugge i maskineriet, den är inte utbytbar, kulturen är smörjmedlet som får samhällets hjul att snurra och jag hoppas att årets kulturvecka ska ge er, kommuninvånare och besökare, många upplevelser och minnen för livet.”

Åke Nilsson

Ordförande för Kommunstyrelsen