Anmälan Hembygdsdagarna

Kontaktperson
För och efternamn på den person hos Er som har huvudansvaret för mässan.

Företagsnamn & organisationsnummer
Företagets / Organisationen / Föreningens namn samt organisationsnummer.

Adress
Gatu eller boxadress.

Postnummer & ort
Fyll i ert postnummer & ort.

Telefon
Fast telefon till företaget, gärna växelnummer.

Mobilnummer
Mobiltelefonnummer till ansvarig person alt. person som kommer att finnas med under mässan.

E-post
Ange E-postadress där vi kan nå Er med bokningsbekräftelse och frågor.

Beställare
För och efternamn på den person som gör bokningen.

Typ av utställningsföremål & bransch
Beskriv kortfattat vad som kommer att visas i montern samt ange bransch.

Antal platser utomhus (priser momsbefriade)
Platser utomhus är 3 X 3 m och kostar 375 kr.
 En plats 3 m. Pris 375 kr. Två platser 6 m. Pris 750 kr. Tre platser 9 m. Pris 1125 kr. Fyra platser 12 m. Pris 1500 kr.

El
Ange här vilken typ av elanslutning Ni behöver till Er monter.
 220V max 10A. Pris 100 kr. 380V 10 - 20 A. Pris 200 kr. 380 V 20 - 32 A. Pris 250 kr.

Antispam-fråga:1+1=?