Regler för Isstolpsittningen 2013

Stolpen

 • Tävlingen sker utomhus.
 • Sittplatsens höjd över marken skall vara 200-250 cm.
 • Ingen del av stolpen får utbytas under tävlingens gång.
 • Marken runt stolpen får täckas med stötdämpande medel, dock max 50cm mäktighet.
 • Avstånd mellan stolparna minst 250cm.
 • Sittytans storlek max. 40*50cm.
 • Sittunderlag tillhandahålls av arrangören.
 • Ett fotstöd fram.

Tävlande

 • Vara införstådd att kontroll kan ske av tävlingsläkare.
 • Acceptera eventuell dopingtest. T.ex. rökning förbjuden på stolpen.
 • Tävlande har rätt till 10 minuter rast med avsittning varje tre timmar tävlings tid.
 • Uppsittning måste vara utförd före rast tidens utgång.
 • Inga kläder av något slag får bytas under tävlingens gång. Inga kläder av något slag, får lämnas i varm lokal för att sedan bytas vid rast.
 • Inga främmande värmekällor får användas vid tävlingen, vare sig yttre eller i kläderna inhysta.
 • Tävlande får endast använda sittdyna tillhandahållen av arrangören.
 • Vid rasterna får dock inomhusbesök göras av hygieniska skäl.
 • Mat och dryck serveras på stolpen av vakt enligt fastställda tider. Mellan måltiderna får arrangörens drycker serveras endast av vakt.
 • Utomstående får inte ge stolpsittarna kläder, mat, dryck, eller något annat. Endast vakt får ge stolpsittare mat och dryck. Endast vakt får bestiga stegen upp till tävlande.
 • Sittande på stolpen får inget tas med, t.ex. radio, telefon, läsplattor, böcker m. m. endast de kläder som finns med vid start, dock får av läkare ordinerade mediciner användas.
 • Inga extra kläder i t.ex. påse får tas med på stolpen.
 • Ofrivillig försening t.ex. fasthållning räknas inte som försening, utan avräknas den tävlande mot rast tid.
 • Läkarkontroll kan dock utföras individuellt och tid avräknas rast tid.
 • Läkare kan när som helst bryta en sittares tävlan om hälsorisk befaras.
 • Om den tävlande reser sig, kliver ner eller ramlar från stolpen räknas det som att isstolpsittaren avbryter tävlingen.
 • Vinnare är den som sitter sist kvar på stolpen.
 • Vid maxtidsbegränsad tävling räknas samtliga som sitter på stolpen vid tävlingens avlysande, som vinnare.
 • Som rekord räknas en produkt av faktorerna timme, stolpsittning och temperatur.

Funktionärer

 • Noterar alla tider.
 • Noterar temperatur vid start och varje tävlande timme.
 • Kontrollerar att tider hålls.
 • Räknar ned vid uppsittning och avsittning.
 • Håller publik på behörigt avstånd.
 • Rapporterar och noterar alla avvikelser till arrangör.
 • Servar de tävlande vid behov.

isstolpar_3_w